Skolēnu izpratne par simboliem, burtiem un zīmēm algebrā

Nupat pabeidzu lasīt pētījumu par skolēnu uztveri un izpratni par simboliem, burtiem un zīmēm algebrā. Tēmas izklāstā parādās interesantas lietas, daļu no kurām es spēju saskatīt arī savā 11. klasē (pārējiem ar algebru šobrīd ir maza saistība). Turpināt lasīt